MindMeister - Skoletube

Et eksempel på elevarbejde/mindmapping i web 2.0 værktøjet - MindMeister
Delefunktionen gør det muligt at arbejde hver for sig - anywhere/anytime...
Gruppefællesskabet omkring arbejdet med faget science/faglige input samt bearbejdning/anvendelse via IT/medier og den efterfølgende præsentation giver eleverne mulighed for iagttagelse, afprøvning, respons, diskussion, evaluering, feedback etc...

Ingen kommentarer: