Hvad er WEB 2.0 egentlig?!

Web 2.0
Web 2.0 handler om at skabe relationer mellem mennesker -ikke computere. En stor mængde WEB 2.0 services/ressourcer er tilgængelige på internettet, og de bliver mere effektive, jo flere mennesker der bruger dem. Med disse services kombinerer/genererer brugerne indhold i form af tekst, billede og lyd fra flere kilder i en form, der tillader, at indholdet senere kan rekombineres af andre brugere.
Læseren bliver skribent og redaktør på én og samme tid, og der opstår en kommunikationsform, som er multivocal/multimodal, dvs. mange skriver til mange, og alle er både læsere og skribenter på samme tid. For brugeren af sociale medier drejer det sig altså om at være i en situation, hvor man har mulighed for at publicere eller redigere – det er så at sige denne mulighed, der virker engagerende.
Super aktuelt i folkeskolen...

Eksempler på WEB 2.0

Af eksempler kan nævnes:
  • Blogging om fx. tsunamien, dec. 2004, The South-East Asia Earthquake and Tsunami Blog samlede tusindvis af nyheder fra frivillige brugere og fra det organiserede frivillige hjælpearbejde, alt sammen mens katastrofen var på sit højeste. Bloggen fungerede desuden som samlingspunkt for den seneste information om jordskælvet. 
  • "Den store" Wikipedia er et eksempel på, hvorledes brugere af de sociale medier kan være medskabere af et givent indhold. Den danske udgave af det brugerskabte leksikon Wikipedia kan bedst beskrives som en slags webbaseret tavle, der gør det muligt for flere mennesker at være medforfattere på det samme tekstdokument. I samme boldgade ligger wikispaces.com, hvor vores wiki om IT og medier er skrevet. 
  • De mange forskellige muligheder der findes i forhold til fildeling. På internettet findes fx. Google Drev, der sigter imod deling af filer (undervisningsrelateret materiale, billeder, arbejdsdokumenter og lign. der deles). 
  • Mange skoler har investeret i SkoleIntra-pakken og netop i ElevIntra-delen findes en mulighed for at flere deler det samme dokument. På samme måde benyttes klasseloggen i LærerIntra-delen, mens det enkelte team kan oprette logbøger for større eller mindre lærergrupper. 
  • Google Dokumenter/Drev - delingsfunktion med mulighed for vidensdeling/brugergenereret indhold.

Ingen kommentarer: