Lav dine egne online e-bøger/publikationer

Med WEB 2.0 værktøjet Flipsnack kan man let, hurtigt & elegant fremstille sine egne e-bøger (simpel & overskuelig brugerflade)
Flipsnack 'integrerer' automatisk de aktive links, og giver læseren mulighed for 'share'-funktion til fx. Twitter & Facebook (vidensdeling)
Man kan tilføje Flipsnack fra Chrome Web Store - derved logger man automatisk ind med sin Google-account (Silkeskole)
Rigtig god fornøjelse...

Ingen kommentarer: