Pædagogisk litteratur!

Vi overvejer at købe følgende tre bøger:

"Synlig læring" af John Hattie, "Klasseledelse og fag" samt "Professionelle læringfællesskaber".


Alle tre er en del af serien, som Dafolo udgiver, "Undervisning og Læring".
I serien bliver der sat fokus på, hvilke kriterier der er for god undervisning og udbytterige læringsmiljøer. Der anlægges et analytisk perspektiv for at fremme tilvejebringelsen af den viden, der faktisk er tilgængelig, om temaer som f.eks. god undervisning, analytisk pædagogik og klasse- og læringsledelse. Det er temaer, hvor det måske snarere har været holdninger og ideologier, der har præget debatten, end egentlig viden.

Hvis I kender nogle af dem - god eller dårlig kritik - må I meget gerne komme og sige til, inden vi køber dem (snart)!

Venligst Bib :-)

Ingen kommentarer: