Kære kollegaer

Her er lidt nyt fra Pædagogisk læringscenter:-)

I må meget gerne hente de bøger, I skal bruge i klasserne i løbet af den næste uges tid. Herefter sætter vi resten tilbage på depotet.

Vi sendte et skema ud før ferien med vores åbningstider og vores påtænkte administrationstimer.
Indskolingen har fået en fast tid, hvor vi aftaler, hvad der skal ske. Det er blevet ændret en smule, nu da vi skal have en hel årgang på biblioteket ad gangen. Det må vi lige se, hvordan vi løser bedst.
I andre har også fået en udlånstid - den time, hvor der kun er én dansklærer på årgangen. Her kan I vælge at komme, men I må også gerne komme drypvis i løbet af ugen. Vi er dog nødt til at prioriterer de klasser, der står på skemaet. Når det er indskolingen, der står på skemaet, vil vi gerne, at I andre venter med at sende elever op til der er gået 15 min., så vi har ro til at læse for dem.

Vores administrationstid er presset og vi skal lige finde ud af, hvordan vi lander den med at I kommer én årgang i stedet for én klasse. Desuden har vi før kunnet prioritere vores administrationstimer i spidsbelastninger, men det kan vi ikke på samme måde nu. Det betyder, at der kan gå lidt længere tid i ekspeditionstid inden et ønske er efterkommet.
Det betyder også, at I kan hjælpe os med et par små konkrete ting:
- hvis udlånsmaskinen ikke er tændt (det bør den altid være), bliver I nødt til at komme tilbage med jeres bøger og bibbe dem selv - hvis det er en enkelt er det ok at skrive den ned.
- hvis I har ønsker til det ene eller det andet, vil vi gerne at I skriver en lap eller sender en mail. Vi kan i princippet have “blå tid” og det bliver vi også nødt til at værne om - især fordi vi har arbejdsplads på bibliotekskontoret.

Om tirsdagen er der kun dækning på biblioteket i 30 min. Det er selvfølgelig ikke optimalt, en sådan er skemalægningen i år.

Venlig hilsen
Bib-Lisbeth og Bib-Trine

Ingen kommentarer: